معرفی گروه پژوهش
یکی از مهم ترین اهدافِ مؤسسۀ فرهنگی سروش مولانا ساماندهیِ پژوهش های علمی و روشمند در حوزه تصوف و عرفان اسلامی با تاکید بر پرورش پژوهشگران جوان و مستعد در این زمینه است. به همین منظور، مؤسسه بخشی را با عنوان «گروه پژوهش» ایجاد کرده است. این گروه از هیئت علمی، مدیر گروه، سرپرستان علمیِ طرح های پژوهشی، مسئولان اجرایی طرح‌های پژوهشی، پژوهشگران، و ویراستاران تشکیل می شود. تاکنون چندین طرح پژوهشی اجرا شده است و چندین طرح نیز در حال اجرا است. گروه پژوهش پذیرای همه پژوهشگران و علاقمندان در این حوزه در جهت انجام طرح های پژوهشی است.
طرح های پژوهشی:
با وجود آنکه مدت کمی از تاسیس موسسه سروش مولانا می گذرد خوشبختانه تاکنون گروه پژوهش توانسته است چهار طرح پژوهشی را به انجام رسانده و مقدمات نشر و تولید آن را فراهم آورد. همچنین چند طرح دیگر در حال اجراست که با همکاری اساتید و پژوهشگران جوان و داوطلب امیدواریم در سال جاری با موفقیت به پایان رسد.

الف.  طرح های پژوهشی انجام شده: ب. طرح های پژوهشی در حال اجرا:رویدادها
برای دریافت فایل pdf گزارش فعالیت‌های موسسه سروش مولانا روی سال آن کلیک کنید.
1390
1391
1392
پیام هفته
کوی نومیدی مرو اومیدهاست!
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست!