محصولاتکتاب‌ها

 
نویسندگان: ایرج شهبازی، محسن شعبانی
موضوع: نیایش‌های مثنوی معنوی
تعداد صفحات:391
 
نویسنده: ایرج شهبازی
موضوع: نیایش‌های تذکرة‌الاولیا
تعداد صفحات: 232
 
نویسنده: ایرج شهبازی
موضوع: پیام‌های عارفانه از تذکرة‌الاولیا
تعداد صفحات: 424


محصولات صوتی و تصویری

 
سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: مقایسه جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ
زمان: 1:44:08
فرمت: DVD 


سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: تحلیل نی‌نامه مثنوی
زمان: 7:22:00
فرمت: DVD
    
 
سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: تحلیل نی‌نامه مثنوی
زمان: 7:15:00
فرمت: DVD


 
سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: مقایسه جهان‌نگری‌های مولانا و حافظ
زمان: 1:44:08
فرمت: Mp3


سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: تحلیل نی‌نامه مثنوی
زمان: 7:22:00
فرمت: Mp3
 
 
سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: تحلیل نی‌نامه مثنوی
زمان: 7:15:00
فرمت: Mp3

 
سخنران:ناصر مهدوی، حمیدرضا توکلی، ایرج شهبازی
موضوع: مراسم روز نیایش 1
زمان: 2:01:03
فرمت: DVD

سخنرانان: ایرج شهبازی، ناصر مهدوی
موضوع: مراسم روز نیایش 2
زمان: 2:53:21
فرمت: DVD
 
سخنران: ایرج شهبازی
موضوع: بررسی مفهوم ریا از نگاه مولانا و حافظ
زمان: 1:24:34
فرمت: DVD
 

سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: بررسی طرحی برای تدوین نظام اخلاقی مولانا
زمان: 00:35:45
فرمت: DVD


سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: بررسی طرحی برای تدوین نظام اخلاقی مولانا
زمان: 00:35:45
فرمت: Mp3
مجموعه نشست‌های رستخیز ناگهان (دور اول)
زمان: 11:06:00
فرمت: Mp3


  سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: بررسی مفهوم عشق از نظرگاه مولانا
زمان: 1:12:37
فرمت: Mp3


سخنران: کریم زمانی
موضوع: نگاهی به جهان‌نگری عرفانی مولانا
زمان: 1:59:37
فرمت: DVD

سخنرانان: ایرج شهبازی،محمدرضا بهشتی، قاسم کاکایی، همایون همتی، شهرام پازوکی، بیوک علیزاده، ناصر مهدوی
زمان: 6:14:57
فرمت: Mp3
 
سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: مرگ از نظرگاه مولانا
زمان: 1:31:30
فرمت: Mp3
 
سخنران: مصطفی ملکیان
موضوع: مرگ از نظرگاه مولانا
زمان: 1:31:30
فرمت: DVD

 
سخنران: حمیدرضا توکلی
موضوع: تحلیل ادبی نی‌نامه
زمان: 2:08:52
فرمت: Mp3


 
سخنرانان:مهدی اخوان،شیرزاد پیک‌حرفه، محسن جوادی، علی‌اکبر عبدل‌آبادی، ایرج شهبازی، مهدی کمپانی‌زارع، امیرعباس علی‌زمانی،محسن شعبانی
زمان: 4:55:33
فرمت Mp3

سخنرانان: محمدعلی موحد، مصطفی ملکیان، حسین پاینده، ابوالقاسم فنایی، امیر مازیار، شیرزاد پیک‌حرفه
زمان: 5:32:03
فرمت: Mp3

سخنران: ایرج شهبازی
موضوع: آشنایی به زندگی،احوال و اندیشه‌های مولانا
زمان: 5:57:08
فرمت: Mp3
 
سخنران: دکتر ایرج شهبازی
زمان: 7:34:39
فرمت: Mp3

سخنرانان: دکتر مهدی معین‌زاده، استاد مصطفی ملکیان
زمان: 2:15:41
فرمت: Mp3

سخنرانان: دکتر مهدی معین‌زاده، استاد مصطفی ملکیان
زمان: 2:15:41
فرمت: DVD
 
سخنران: دکتر قاسم کاکایی، دکتر ایرج شهبازی
زمان: 2:39:05
فرمت:DVD
   

رویدادها
برای دریافت فایل pdf گزارش فعالیت‌های موسسه سروش مولانا روی سال آن کلیک کنید.
1390
1391
1392
پیام هفته
کوی نومیدی مرو اومیدهاست!
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست!