آغاز چهارمين دوره رستخيز ناگهان
منتشر شده در 1394/02/30,

بیست و هفتمن نشست از سلسله نشست های «رستخیز ناگهان» عصر آخرین دوشنبۀ اردیبهشت ماه با سخنرانی استاد مصطفی ملکیان برگزار شد. موسسۀ فرهنگی سروش مولانا در چهارمین دورۀ «رستخیز ناگهان» بر موضوع خودشناسی تمرکز کرده است. نخستین برنامه با عنوان اهمیت، ضرورت، آثار و نتایج خودشناسی آغازگر این سلسله نشست ها بود.

در ابتدای برنامه مریم موسوی، مدیر موسسه، ضمن خوش آمدگویی به علاقمندان مباحث عرفان اسلامی، برنامه های کلی موسسه را در سال 1394 شرح دادند. 

 

سخنران این نشست، استاد مصطفی ملکیان وجوه اشتراک همۀ اقوال فرزانگان، عارفان، فیلسوفان و بنیانگذاران ادیان و مذاهب، در طول تاریخ فرهنگ بشری را درباره‌ فایده، ضرورت، آثار و نتایج خودشناسی ذکر کردند.

همچنین بر شش مورد از ویژگی های خودشناسی تاکید ورزیدند:

1-    شناخت والاترین آرمان/ آرمان های خود

2-    فداکردن آرمانی/ آرمان هایی در صورت ناسازگاری 

3-     تشخیص نقاط قوت و ضعف خود از نظر دانایی ها و توانایی های خود

4-    شناخت جلوه های بیرونی خود

5-    هماهنگ سازی ساحت های وجودی خود برای دوام معنوی، روحانی و روانشناختی بیشتر خود

6-     جدا سازی عقاید، احساسات، عواطف، هیجانات و خواسته هاى آزموده خود از نیازموده ها

ایشان به غیر از مورد چهارم که آن را از ویژگی های بیرونی انسان (نمود) به حساب می آورند، پنج مورد دیگر را از ویژگی های درونی (بود) به شمار آوردند.

همچنین در ادامه افزودند که در خودشناسی علاوه بر این که شناسنده باید خود را بشناسد در برخی از موارد باید به دیگرانی، از جمله دوستان حقیقی و روان درمانگران نیز رجوع کند.


در قسمت پایانی برنامه، دکتر ایرج شهبازی بعد از ارائۀ شرح کوتاهی از داستان پیر چنگی، ابیات مربوط به داستان را از دفتر اول مثنوی برای حاضران خواندند.